יתרונות וחסרונות הליך הגישור

חסרונות הליך הגישור

1. סופיות ההחלטה / אפשרות ערעור:
משנחתם הסכם הגישור על ידי שני הצדדים קשה יהיה לאחד הצדדים לערער על מה שהוא עצמו הסכים וחתם עליו! על מנת שההסכם יבוטל או יתוקן ע"י בית משפט צריכים להתקיים תנאים מאוד ספציפיים ומשמעותיים.
החלטה או פסק דין שניתנו במהלך הליך משפטי או בסופו, ניתנים לערעור בהליכים שונים, תנאים שונים וערכאות שונות.
2. אובדן זמן יקר לאיסוף מסמכים והשגת יתרונות לאחד הצדדים:
לעתים כאשר הצדדים פונים מלכתחילה לגישור, אזי הם חושפים או לפחות באופן חלקי את כוונותיהם ואת הכלים העומדים לרשותם. במצב זה הצד השני יכול להתכונן טוב יותר כנגד אפשרות משפט עתידי. (ראיות ומסמכים, הקפדה על הדיבור והמעשים בשל פחד מפני הקלטות וכדומה). תמיד קיים החשש כי הסכמת הצד השני לגישור נובעת מתוך רצון קר לדלות אינפורמציה.

3. הגישור עלול לחשוף עובדות, נתונים, עמדות, חולשות, נכונות לוויתורים.

4. חשש כי הצד השני יפרש את המוכנות לגישור כחולשה.

יתרונות הליך הגישור:

הגישור עדיף על פני השיפוט כי ההכרעה בו מתקבלת ע"י הסכמת שני הצדדים ולא בצורה כוחנית, ע"י שופט.  הצדדים הם אלו שמגיעים להסכם ולהסכם כזה המקובל עליהם.

הגישור הוא דיסקרטי.  אין פומביות בהליך.

הגישור זמין ונגיש. במקום לחכות למערכת בתי המשפט שיזמנו את הצדדים ניתן לקיים פגישת גישור מיידית.

ניהול יעיל של הליך במטרה להגיע לסיום הסכסוך / מחלוקת במינימום זמן ובמינימום הוצאות לצדדים, כאשר הניסיון הוא ליצור מצב של WIN WIN SITUATION כיון שלשני הצדדים לסכסוך צפויות הוצאות גדולות וכבדות, וזמן רב, שהינו משאב יקר לכולם, במידה ויפנו לבית משפט, האינטרס של הצדדים זהה- להתפשר. תביעות טעונות ורגשיות כמו תביעות רשלנות רפואית, בדומה לתביעות במשפחה, מתאימות מאד לגישור.

כאשר מתפרסמת תביעה כנגד רופא או בית חולים, הדבר   פוגע בשמו הטוב של הרופא ו/ או המוסד הרפואי. הליך דיסקרטי וחסוי של בירור טענות הצדדים ועמדתם בנוגע לפשרה עשוי לסייע לפתרון הסכסוך בהקדם בעיקר כאשר מטרת התובע אינה דווקא "להעניש" את הנתבע הישיר- הרופא. הרבה פעמים אדם שנפגע כתוצאה מטעות של רופא, שיכולה אף להתגלות כטעות אנוש ולא כרשלנות רפואית, יסתפק בכך שנפגש עם הרופא וליבן את העובדות של האירוע.

הודאה בטעות והתנצלות, אפשר להשיג רק בגישור!
המטרה היא להחזיר אמון ותקשורת טובה בין כל המעורבים בפרשה.

לסיכום יתרונות וחסרונות מול ניהול הליך משפטי:

נושא

הליך משפטי

ניהול הליך במרכז

נכונות הצדדים

לא

כן

עלויות כספיות

גבוהות

נמוכות

זמן לפתרון הסכסוך

ארוך- שנים

קצר- חודשים

אובייקטיביות

הוגנות יחסית

כן

סודיות

לא

כן

סכסוך וחוסר הידברות

כן

לא

שיתוף עמיתים בהליך

לא

כן

מייצר רפואה מתגוננת

כן

לא

פותר הליך שיפוטי

לא

כן

הליך שיפוטי

מורכב ותלוי בגורמים רבים

עצמאי ופחות מורכב

לחץ כאן ליצירת קשר!!